Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và chứng khoán

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và chứng khoán

Chiều 19/9/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có cuộc tiếp và làm việc với Cơ quan các Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) về việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và JFAS trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và chứng khoán.