Quảng cáo
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp

Hiện nay, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Bài viết trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của các công ty hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Chế độ kế toán tiền lương và một số lưu ý đối với hạch toán tiền lương tại doanh nghiệp

Chế độ kế toán tiền lương và một số lưu ý đối với hạch toán tiền lương tại doanh nghiệp

Kế toán tiền lương là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán tiền lương cũng như các thủ tục đi kèm liên quan chặt chẽ đến chi phí tiền lương được trừ khi xác định thuế doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư liên quan giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định khi hạch toán liên quan đến tiền lương đối với người lao động. Bài viết trao đổi về hạch toán liên quan đến tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra một số lưu ý để kế toán doanh nghiệp nắm rõ trong quá trình thực hiện.