Phát huy vai trò kênh dẫn vốn quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phát huy vai trò kênh dẫn vốn quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc. Riêng trong 10 tháng năm 2021, khối lượng phát hành đạt trên 458 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn

Giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn

Huy động vốn là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu các kênh dẫn vốn chính, cũng như thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn trong bối cảnh mới.