Khát vọng mùa xuân

Khát vọng mùa xuân

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của cơ quan dân cử, mở rộng cánh cửa để hoạt động của Quốc hội và HĐND ngày càng minh bạch, kịp thời, công khai, gần gũi với cử tri và Nhân dân; hoạt động phản biện chính sách được tăng cường hơn với cơ chế lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn chuyên sâu… đến những quyết sách kịp thời, trúng hướng đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn, thử thách. Ho
Khát vọng Việt Nam hùng cường

Khát vọng Việt Nam hùng cường

Nếu phải chọn một hình ảnh tiêu biểu của năm 2021 làm điểm tựa cho khát vọng hùng cường, đó chính là sự hy sinh quên mình của những y bác sỹ và các lực lượng tuyến đầu vì tính mạng, sức khỏe của nhân dân trong công cuộc chống đại dịch COVID-19. Chính sức mạnh dân tộc to lớn, bền bỉ, sâu lắng là nguồn lực vô giá, giúp đất nước bước qua những thời khắc thử thách, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên của thịnh vượng, mạnh giàu.
"Công nghệ sẽ trả lời cho khát vọng về một Việt Nam hùng cường"

"Công nghệ sẽ trả lời cho khát vọng về một Việt Nam hùng cường"

Tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển, sánh vai cường quốc năm châu, khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Đâu là câu trả lời chung cho những trăn trở ngàn năm đó của Việt Nam? Đó là công nghệ.