Kho bạc Nhà nước tăng tốc về đích “Kho bạc 3 không”

Kho bạc Nhà nước tăng tốc về đích “Kho bạc 3 không”

Kho bạc Nhà nước đã và đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, để rút ngắn khoảng cách với đích đến “Kho bạc 3 không”.