Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước

Đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa KBNN - Thuế - Hải quan và ngân hàng có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác này đã góp phần đơn giản hóa quy trình, thủ tục thu nộp và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế nộp tiền vào NSNN.