Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước

Thùy Linh

Đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa KBNN - Thuế - Hải quan và ngân hàng có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác này đã góp phần đơn giản hóa quy trình, thủ tục thu nộp và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế nộp tiền vào NSNN.

KBNN Hà Nội đã hoàn thành việc ký thỏa thuận ủy nhiệm thu NSNN. Ảnh: Thuỳ Linh.
KBNN Hà Nội đã hoàn thành việc ký thỏa thuận ủy nhiệm thu NSNN. Ảnh: Thuỳ Linh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, hiện số món, số tiền thu NSNN qua ngân hàng thương mại (NHTM) đạt trên 91% tổng số thu ngân sách toàn địa bàn Hà Nội, đảm bảo tập trung nhanh nguồn thu, số thu NSNN tăng dần qua các năm. Cụ thể: Năm 2022 tổng thu NSNN đạt 334.507 tỷ đồng đạt 107,3% so với dư toán; so với năm đã tăng hơn 289%.

Hàng năm, số thu đều hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh giao, đảm bảo thanh toán kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng và tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN, giúp cho chính quyền địa phương các cấp chủ động trong việc chỉ đạo điều hành, cân đối ngân sách nhất là thời điểm cuối năm.

“Thành công đó là sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan Tài chính và các NHTM cổ phần trên địa bàn đã tích cực hợp tác, trao đổi nghiệp vụ, cung cấp thông tin, đối chiếu số liệu, báo cáo, phát triển công nghệ phục vụ quản lý thu NSNN”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết.

KBNN Hà Nội cho biết, từ năm 2011, KBNN Hà Nội đã hoàn thành việc ký thỏa thuận ủy nhiệm thu NSNN và mở 30 tài khoản chuyên thu tại 4 hệ thống NHTM.

Năm 2014, đơn vị này cũng triển khai thành công chương trình thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN với 4 Hệ thống NHTM trên. Đến nay chương trình đã đi vào hoạt động ổn định, tạo bước tiến mới trong việc tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN, điều tiết các khoản thu theo đúng luật định; đặc biệt là tập trung được nguồn vốn khả dụng, đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu và nhiệm vụ chi của NSNN.

Đến nay, KBNN Hà Nội đã uỷ nhiệm thu cho 13 hệ thống ngân hàng với tổng số tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử là 223 tài khoản.