Minh bạch quy định các khoản vay ưu đãi

Minh bạch quy định các khoản vay ưu đãi

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc minh bạch hóa các quy định, quy chế trong cho vay hỗ trợ lãi suất chính là tạo điều kiện tối đa giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận được các khoản vay ưu đãi từ Chính phủ.