Phải làm gì để nền kinh tế không "vỡ trận"?

Phải làm gì để nền kinh tế không "vỡ trận"?

Theo các chuyên gia kinh tế, để nền kinh tế không lâm vào tình trạng “vỡ trận”, Việt Nam buộc phải làm song song hai việc: Thứ nhất, dập dịch triệt để, ngăn chặn dịch lan rộng; Thứ hai, bảo đảm và phát triển ổn định kinh tế.
Brexit: Ác mộng không điểm dừng

Brexit: Ác mộng không điểm dừng

Chỉ còn 3 tháng trước thời điểm Anh chính thức rời khỏi EU, nguy cơ Brexit không có thỏa thuận đang ngày càng được tính đến và đối với nhiều doanh nghiệp, đây sẽ là cơn ác mộng không biết dừng lúc nào.