Định hình và tạo dựng một xã hội không sử dụng tiền mặt

Định hình và tạo dựng một xã hội không sử dụng tiền mặt

Thời gian tới, ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), giáo dục tài chính; tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ thanh toán…