Doanh nghiệp không thể lớn khi cổ đông nhỏ bị lép

Doanh nghiệp không thể lớn khi cổ đông nhỏ bị lép

Nét đặc trưng của các doanh nghiệp (DN) cổ phần nước ta là luôn có 1 hay vài cổ đông nắm phần lớn cổ phần. Điều này giúp DN linh hoạt trong việc nhanh chóng đưa ra các quyết định. Nhưng đây cũng là mối nguy tiềm ẩn với cổ đông nhỏ, cũng như hiệu quả và sự phát triển của DN. Ngày 17/6, Quốc hội đã thông qua Luật DN (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, kỳ vọng sẽ tháo gỡ được bất cập này.