Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong phải chọn được phương án tối ưu

Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong phải chọn được phương án tối ưu

Hiện nay, có 2 nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Sun Group và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương đã đề xuất ý tưởng quy hoạch và đầu tư tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có các buổi làm việc đối với 2 nhà đầu tư này.