VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KHU THƯƠNG MẠI

[Infographics] Bãi bỏ 18 thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp

[Infographics] Bãi bỏ 18 thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Bộ Tài chính đã bãi bỏ toàn bộ 18 thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu.

Khu thương mại miễn thuế Tịnh Biên-An Giang: Chuyển lậu hàng hóa vẫn phức tạp

Khu thương mại miễn thuế Tịnh Biên-An Giang: Chuyển lậu hàng hóa vẫn phức tạp

(Tài chính) So với 71 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Khu thương mại Tịnh Biên ban đầu thì hiện nay chỉ còn khoảng 41 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động nhưng tình trạng phức tạp tại đây vẫn không hề giảm. Trong bối cảnh đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.