Kịch bản tăng trưởng kinh tế thay đổi thế nào khi Covid-19 trở lại?

Kịch bản tăng trưởng kinh tế thay đổi thế nào khi Covid-19 trở lại?

Việc dịch Covid-19 bùng phát trở lại ngay trong tháng đầu năm 2021 có thể tác động tới kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý, cũng như mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, việc thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế như năm 2020 chắc chắn sẽ tiếp tục là bài học cho 2021.