Các kịch bản tăng trưởng kinh tế thích ứng, kiểm soát dịch bệnh của Hà Nội

Theo hanoimoi.com.vn

TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Các kịch bản tăng trưởng kinh tế thích ứng, kiểm soát dịch bệnh của Hà Nội - Ảnh 1