Xây dựng kịch bản thu thuế chi tiết theo từng tháng, từng khu vực, từng sắc thuế

Xây dựng kịch bản thu thuế chi tiết theo từng tháng, từng khu vực, từng sắc thuế

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho thấy, tháng 5/2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý trong tháng đạt 99.100 tỷ đồng, bằng 8,4% dự toán, tăng12,5% so với cùng kỳ. Qua đó, đã đưa lũy kế tổng thu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ.