Đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu

Đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương có cửa khẩu, trao đổi với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc thiết lập ngay mô hình “vùng xanh”, “luồng xanh” kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu.