Kiểm soát dòng tiền đầu cơ vào nhà đất

Kiểm soát dòng tiền đầu cơ vào nhà đất

Sự tăng trưởng nóng của bất động sản, chứng khoán có thể làm gián đoạn dòng tiền chảy vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.