Mô hình PDCA -"Chìa khóa" giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục

Mô hình PDCA -"Chìa khóa" giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục

Mô hình PDCA là một trong những phương pháp quản lý đơn giản và dễ dàng nhất để kiểm soát quy trình và cải tiến liên tục. Ra đời từ năm 1950, cho tới nay, PDCA đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng và đem lại những hiệu quả thiết thực đối với hoạt động cải tiến.