Thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra thuế 2 tháng đầu năm

Thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra thuế 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 2/2023, toàn Ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 80.132 doanh nghiệp. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, số tiền đã nộp vào ngân sách hơn 1.339 tỷ đồng.
Ngành Thuế kiến nghị xử lý gần 3.384 tỷ đồng qua công tác thanh, kiểm tra

Ngành Thuế kiến nghị xử lý gần 3.384 tỷ đồng qua công tác thanh, kiểm tra

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trong toàn ngành.