Thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra thuế 2 tháng đầu năm

Việt Dũng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 2/2023, toàn Ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 80.132 doanh nghiệp. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, số tiền đã nộp vào ngân sách hơn 1.339 tỷ đồng.

Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế sẽ luôn được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế sẽ luôn được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo cáo tại cuộc Họp giao ban tháng 2 tổ chức ngày 02/3, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 2/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 và bằng 83,39% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 64,97% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151,83 tỷ đồng, bằng 262,04% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.421,85 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 134,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.595,3 tỷ đồng. Qua kết quả thanh kiểm tra, ngành Thuế đã nộp vào ngân sách tổng số tiền là 1.339,43 tỷ đồng, bằng 55,31% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Có được kết quả trên là do ngành Thuế đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp, đảm bảo triển khai thanh tra, kiểm tra đúng trình tự, thủ tục theo quy định; điện tử hóa công tác thanh tra, kiểm tra nằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh, kiểm tra; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng...

Tổng cục Thuế đã có văn bản phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế năm 2023 của cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, ngành Thuế sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát tiền của NSNN; thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, AI để đối chiếu, kiểm tra, quản lý việc sử dụng hóa đơn...

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu NSNN; Thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN...

Bên cạnh đó, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế sẽ luôn được đăng tải công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành Thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế...