Tiêu dùng và kinh doanh  với mô hình kinh tế thuê bao

Tiêu dùng và kinh doanh với mô hình kinh tế thuê bao

Sự phát triển nhanh của công nghệ, sự bùng nổ của đô thị đã khiến xu hướng tiêu dùng có những thay đổi, trong đó, sự tiện ích trong tiêu dùng và thanh toán đang được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn và hình thành một hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới, đó là kinh tế thuê bao.