Đề xuất sử dụng kinh phí chi thường xuyên để cải tạo dự án dưới 15 tỷ đồng

Đề xuất sử dụng kinh phí chi thường xuyên để cải tạo dự án dưới 15 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất cho phép thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp.
9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Tài chính, trong đó đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.