Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Kinh tế Việt Nam trải qua những tháng đầu năm 2023 đầy biến động và thách thức. Mặc dù vậy các chỉ số kinh tế - xã hội theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố tiếp tục cho thấy sự phục hồi và duy trì khởi sắc dù gặp khó.