Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng cao nhất thế giới ở mức 8,4%

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng cao nhất thế giới ở mức 8,4%

Các hoạt động kinh tế của Ấn Độ hiện nay đã trở lại bình thường, đây là quý thứ tư liên tiếp GDP của Ấn Độ quay trở lại tăng trưởng tích cực sau hai quý suy giảm vào năm 2020. Ấn Độ tiếp tục là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ 8,4% trong quý 2/2021 (từ tháng 7 tới tháng 9).