IMF: Việt Nam thành công trong việc giữ vững ổn định tài chính, tài khóa, kinh tế đối ngoại

IMF: Việt Nam thành công trong việc giữ vững ổn định tài chính, tài khóa, kinh tế đối ngoại

Ban Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố kết luận đợt tham vấn Điều IV với Việt Nam. Theo đó, hoan nghênh cơ quan chức năng của Việt Nam đã áp dụng những chính sách để giảm nhẹ tác động của đại dịch, đồng thời đã thành công trong việc giữ vững ổn định tài chính, tài khóa, kinh tế đối ngoại, cũng như đã triển khai một chiến dịch tiêm chủng đầy ấn tượng.
Phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Thời gian qua, phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước, tạo nền tảng cơ bản để thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ việc xem xét vai trò của kinh tế đối ngoại, bài viết trao đổi về thực trạng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển lĩnh vực này trong giai đoạn tới.