Phát triển kinh tế hậu Covid-19: Tạo cú hích từ đột phá chính sách

Phát triển kinh tế hậu Covid-19: Tạo cú hích từ đột phá chính sách

Với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng không nhỏ và cần nhiều giải pháp để phục hồi. Bên cạnh nỗ lực từ nội tại, nhiều “hiến kế” của giới doanh nhân trong và ngoài nước cũng đã được đưa ra với các góc nhìn khác nhau.