Kinh tế tiền mặt sẽ lùi vào dĩ vãng hậu Covid-19?

Kinh tế tiền mặt sẽ lùi vào dĩ vãng hậu Covid-19?

Khi số lượng giao dịch online tại các tổ chức tài chính tăng đột biến trong những tháng qua và người dân tự giác nâng cao ý thức trong việc hạn chế sử dụng tiền mặt để giảm nguy cơ virus SARS-CoV-2 lây lan.