Ngành Hải quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Ngành Hải quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật lĩnh vực hải quan, ngành Hải quan đã và đang quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.
Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức trong thực thi công vụ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển gắn với kỷ luật, kỷ cương

Hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển gắn với kỷ luật, kỷ cương

Cùng với các giải pháp hỗ trợ kịp thời để thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển, Bộ Tài chính cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ, triển khai các kế hoạch thanh, kiểm tra các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp kiểm toán để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật giúp thị trường chứng khoán phát biển bền vững

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật giúp thị trường chứng khoán phát biển bền vững

Chiều ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HQĐT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Trước những lo ngại về vụ việc có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư nói riêng và sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có những chia sẻ với báo giới.
Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất những tháng cuối năm

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất những tháng cuối năm

Văn phòng Chính phủ có Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 gửi các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021.
Thi đua xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thi đua xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đặt mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, phát triển ổn định vững chắc, trong giai đoạn 2021-2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác thi đua, với phương châm “Phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cải cách cơ chế chính sách, hiện đại hóa công nghệ quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng hình thành Kho bạc số”.