Vietcombank ký hợp đồng tín dụng 4.000 tỷ đồng với PV Power

Vietcombank ký hợp đồng tín dụng 4.000 tỷ đồng với PV Power

Ngày 29/8/2023, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng trung dài hạn trị giá 4.000 tỷ đồng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).