Việt Nam - Nhật Bản ký kết 3 văn kiện quan trọng trị giá 440 triệu USD

Việt Nam - Nhật Bản ký kết 3 văn kiện quan trọng trị giá 440 triệu USD

Ngày 21/5/2023, tại Hiroshima (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ký kết 3 văn kiện trao đổi có tổng trị giá gần 61 tỷ Yên, tương đương khoảng 440 triệu USD. Chia sẻ về các văn kiện vừa được ký kết, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ triển khai các khoản vay thuộc Chương trình ODA thế hệ mới trong thời gian tới.
Tạp chí Tài chính và Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Tạp chí Tài chính và Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Trải qua thời gian tích cực trao đổi, thảo luận về nội dung hợp tác giai đoạn 2022-2027, chiều ngày 26/11/2022 đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Tài chính và Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, kế hoạch hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang và Vietcombank Bắc Giang ký kết hợp tác

Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang và Vietcombank Bắc Giang ký kết hợp tác

Ngày 07/10/2021, tại trụ sở Vietcombank Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang với Vietcombank Bắc Giang.