Còn nhiều sức ép tác động đến lãi suất

Còn nhiều sức ép tác động đến lãi suất

Dù lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm, nhưng có trở thành xu hướng dài hạn đủ sức hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Lãi suất có thể giảm về cuối năm

Lãi suất có thể giảm về cuối năm

USD giảm giá, BVSC dự báo, chính sách tiền tệ năm nay nhiều khả năng chuyển sang hướng hỗ trợ cho tăng trưởng và kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trở lại trong năm 2023, với các dấu hiệu rõ nét hơn từ quý II khi Fed ngừng việc tăng lãi suất và lạm phát của Việt Nam hạ nhiệt.
Lãi suất giảm sẽ kích thích tiền chảy vào chứng khoán

Lãi suất giảm sẽ kích thích tiền chảy vào chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của các tổ chức tín dụng sẽ có tác động kéo giảm các loại lãi suất khác, qua đó được kỳ vọng kích thích dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán.