5 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2020

5 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2020

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, tính bình quân 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.