Tổng thống Trump bị luận tội

Tổng thống Trump bị luận tội

Tổng thống Trump trở thành tổng thống thứ ba của Mỹ bị luận tội sau khi Hạ viện thông qua điều khoản cáo buộc ông lạm quyền và cản trở quốc hội.