Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lành mạnh hóa thị trường chứng khoán

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lành mạnh hóa thị trường chứng khoán

Trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xử lý hình sự những vụ việc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Ngoài việc triển khai 10 đoàn thanh kiểm tra, UBCKNN cũng đã ban hành 182 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 15,84 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững, trong thời gian tới, UBCKNN tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả công tác này.
Lành mạnh hóa mạng xã hội

Lành mạnh hóa mạng xã hội

Bên cạnh việc quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng đã quy định quyền của người sử dụng mạng xã hội Việt Nam.
Lành mạnh hóa thị trường chứng khoán

Lành mạnh hóa thị trường chứng khoán

Tăng mức xử phạt các vi phạm cá nhân trên thị trường chứng khoán, Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi với quyết tâm làm cho thị trường chứng khoán (TTCK) lành mạnh hơn.