Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lành mạnh hóa thị trường chứng khoán

PV.

Trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xử lý hình sự những vụ việc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Ngoài việc triển khai 10 đoàn thanh kiểm tra, UBCKNN cũng đã ban hành 182 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 15,84 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững, trong thời gian tới, UBCKNN tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả công tác này.

Tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ban hành 182 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 15,84 tỷ đồng

UBCKNN cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, trước những biến động bất thường của thị trường, cơ quan này đã tăng cường công tác giám sát và xử lý vi phạm về giao dịch chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN đã có văn bản đề nghị các Sở giao dịch Chứng khoán có báo cáo phân tích các cổ phiếu liên quan; báo cáo về tình hình TTCK cơ sở và phái sinh tại các phiên biến động mạnh, kiến nghị một số giải pháp liên quan đến TTCK phái sinh. Đồng thời, yêu cầu tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về giám sát giao dịch, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo đúng thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm về hình sự. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đánh giá hoạt động của thị trường thời gian qua, kiến nghị giải pháp nhằm đảm bảo thị trường hoạt động ổn định.

UBCKNN đã triển khai 10 đoàn thanh kiểm tra, bao gồm 02 đoàn thanh kiểm tra định kỳ và 08 đoàn kiểm tra đột xuất; ban hành 182 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 15,84 tỷ đồng, trong đó một số vụ việc xử phạt áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng trong việc xử lý hình sự những vụ việc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu.

Tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ yêu cầu cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường cổ phiếu để lành mạnh hóa thị trường, tăng cường các biện pháp chế tài để xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, khôi phục niềm tin của thị trường, đặc biệt xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. Đồng thời, dự kiến sẽ nâng cao mức xử phạt để tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính (UBCKNN) tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán những tháng cuối năm.

Theo đại diện UBCKNN, tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, UBCKNN sẽ đẩy mạnh công tác giám sát TTCK, nâng cao vai trò giám sát các tuyến, nhất là các đơn vị giám sát tuyến đầu để kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Đối với giám sát công ty đại chúng, tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ về công bố thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng công tác kiểm toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán. Rà soát, giám sát, kiểm tra và có biện pháp thúc đẩy, xử lý sai phạm đối với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về cổ phần hóa gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên TTCK.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng sẽ triển khai và hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2022; thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, phối hợp xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trên TTCK; phối hợp với cơ quan quản lý trong giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường...