Lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính để phát triển bền vững

Lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính để phát triển bền vững

Chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đã nhanh chóng vào cuộc, quyết liệt xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán (TTCK) và lĩnh vực chứng khoán. Theo các nhà đầu tư nước ngoài, những động thái này nên nhìn nhận ở góc độ tích cực nhằm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính, hỗ trợ TTCK phát triển bền vững hơn trong tương lai.