Vụ Pháp chế góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành Tài chính

Vụ Pháp chế góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành Tài chính

Ngày 1/8/2023, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (01/8/2003 - 01/8/2023). Kể từ khi thành lập đến nay, Vụ Pháp chế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài chính, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành Tài chính.
Fubon Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại An Giang

Fubon Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại An Giang

Mới đây, tại An Giang, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) đã thực hiện chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho một khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phúc bảo bổ trợ bệnh hiểm nghèo, không may mắc bệnh ung thư với số tiền bảo hiểm chi trả là 102 triệu đồng.