Vụ Pháp chế góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành Tài chính

Huy Nguyễn

Ngày 1/8/2023, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (01/8/2003 - 01/8/2023). Kể từ khi thành lập đến nay, Vụ Pháp chế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài chính, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành Tài chính.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có ông Võ Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Vụ Pháp chế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Võ Thành Hưng thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, công chức, người lao động của Vụ Pháp chế qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức Vụ Pháp chế luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Pháp chế. Ảnh: Đức Minh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Pháp chế. Ảnh: Đức Minh

Vụ Pháp chế đã có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, nhất là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính theo hướng cải cách, đổi mới và hội nhập; tài chính đã khơi thông huyết mạch của nền kinh tế, thúc đẩy, mở đường cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn từ 2003-2023, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành 1 nghị quyết; trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 45 luật, 37 nghị quyết của Quốc hội; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 21 nghị quyết, 4 pháp lệnh; trình Chính phủ ban hành 481 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 304 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 4.094 thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thứ trưởng Võ Thành Hưng khẳng định, những thành tích to lớn trên có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công chức của Vụ Pháp chế.

Xác định từ năm nay đến năm 2025 là giai đoạn rất quan trọng, tiền đề trong thực hiện chiến lược phát triển đất nước giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045, Thứ trưởng Võ Thành Hưng yêu cầu, việc xây dựng và quản lý điều hành tài chính - ngân sách phải vừa tích cực nhưng vẫn bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ động trong hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh nền tài chính quốc gia.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính hết sức nặng nề, là một đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước. Với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi ngành Tài chính cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thiện thể chế tài chính. Cụ thể là, quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối, chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng đề ra, trên cơ sở đó thể chế hóa vào hệ thống pháp luật tài chính.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế tài chính phải góp phần phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Đất nước cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội; Hoàn thiện thể chế tài chính cần tiếp tục gắn và tạo cơ sở pháp lý cho cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính cần tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi phương thức quản lý, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính, đáp ứng đòi hỏi cao của sự phát triển khoa học công nghệ; Thể chế tài chính phải tiếp cận nhanh với các thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của việc hội nhập ngày càng sâu rộng về kinh tế.

Đặc biệt, về tài chính - ngân sách, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngân sách nhà nước một cách đồng bộ, bao gồm cả tái cơ cấu về thu, chi ngân sách và quản lý nợ công theo yêu cầu tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích, đóng góp của Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính). Ảnh: Đức Minh.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích, đóng góp của Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính). Ảnh: Đức Minh.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích, đóng góp của Vụ Pháp chế đạt được trong 20 năm qua, giúp thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, thực hiện các chức năng của ngành Tài chính và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong ngành Tài chính.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tin tưởng, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn và trọng trách của ngành Tài chính mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phát biểu và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Hoàng Thái Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế thay mặt toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các ý kiến chỉ đạo và sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành Tài chính.