Liên kết du lịch giữa Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Liên kết du lịch giữa Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị liên kết du lịch giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19. Đồng Tháp là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với các sản phầm du lịch hấp dẫn, đa dạng, phù hợp với thị trường khách du lịch TP. Hồ Chí Minh.