Lo ngại sức cạnh tranh giảm khi giá bất động sản công nghiệp tăng

Lo ngại sức cạnh tranh giảm khi giá bất động sản công nghiệp tăng

Nếu giá thuê bất động sản (BĐS) công nghiệp tiếp tục tăng cao, khả năng cạnh tranh về giá của Việt Nam có thể bị suy giảm. Có chuyên gia còn lo ngại, nếu không có làn sóng đổ bộ của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì nguy cơ giá rớt mạnh có thể xảy ra trong thời gian tới.