Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường

Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường

Phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt, giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và môi trường. Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường, do đó nền kinh tế tuần hoàn đang được coi là mô hình cần được quan tâm, định hướng phát triển cho thời gian tới.
Một năm “quả ngọt” từ EVFTA

Một năm “quả ngọt” từ EVFTA

Dù là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có tiêu chuẩn cao, mức độ cam kết sâu rộng, sau một năm đi vào thực thi (1/8/2020-1/8/2021), EVFTA đã mang lại “quả ngọt” cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, và là một FTA được doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt nhất.