KienlongBank hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh số hóa để tăng trưởng

KienlongBank hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh số hóa để tăng trưởng

Với việc nhìn nhận được những khó khăn chung của thị trường, nhờ bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và kiên định theo định hướng phát triển kinh doanh bền vững, 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với đà tăng trưởng tích cực.