Vietcombank là ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Vietcombank là ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2018. Vietcombank tiếp tục là ngân hàng nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam và là một trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp thuế thu nhập lớn nhất cả nước.