Cảnh báo thêm nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Cảnh báo thêm nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo gần đây được các đối tượng sử dụng phổ biến để chiếm đoạt tài sản người dùng.