Chưa đổi mới cơ chế xác định giá đất cụ thể

Chưa đổi mới cơ chế xác định giá đất cụ thể

Theo nhận xét của chuyên gia và doanh nghiệp, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa có sự đổi mới về cơ chế xác định giá đất cụ thể mà vẫn kế thừa Luật Đất đai năm 2013; chưa làm rõ khái niệm "giá đất phổ biến trên thị trường"…
Long đong số phận “con lai” condotel

Long đong số phận “con lai” condotel

Việc Chính phủ đề nghị rút Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình xây dựng luật 2019 khiến số phận những “con lai” như condotel, officetel chưa được định đoạt.