Bộ Tài chính phối hợp thực hiện một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự

Theo Tuệ Anh/mof.gov.vn

Chiều ngày 29/11, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ ký các thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Các đại biểu thực hiện Lễ ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Các đại biểu thực hiện Lễ ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Dự Lễ ký có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp.

Ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021. Trong Luật này, bên cạnh các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP thì Luật đã bổ sung trách nhiệm “kiểm tra, xác minh sơ bộ” tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã tương đương như Công an phường, thị trấn và bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án với lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

Để tổ chức triển khai thi hành các quy định của Luật này, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNNPTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo điểm c Khoản 1 Điều 148, điểm d Khoản 1 Điều 229 và điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch, các bộ, ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, các dự thảo văn bản đã đủ điều kiện để ký ban hành.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thời gian qua. Đây là việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thực tiễn.

Để nhanh chóng tổ chức triển khai thi hành Luật, liên ngành tư pháp Trung ương đã rất chủ động khẩn trương xây dựng các Thông tư liên tịch để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung mới được bổ sung của Luật. Sau 17 ngày kể từ Luật được thông qua, liên Bộ đã ký, ban hành hai Thông tư liên tịch.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc mong muốn, thời gian tới, lãnh đạo các Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng như các mặt công tác khác, để Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tại buổi lễ, đại diện các Bộ đã ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.