Những kỹ năng bí mật của lực lượng đặc nhiệm Nga

Những kỹ năng bí mật của lực lượng đặc nhiệm Nga

Spetsnaz được coi là đội quân tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Nga. Trong suy nghĩ nhiều người, họ là những siêu nhân có thể lực vượt trội những người lính bình thường. Tuy nhiên trên thực tế, điều quan trọng nhất đối với bất kỳ lính đặc nhiệm nào chính là tài mưu trí.