Cảnh giác chiêu trò lừa tiền trên mạng

Cảnh giác chiêu trò lừa tiền trên mạng

Cuối năm là thời điểm dòng tiền lưu chuyển rất nhiều qua ngân hàng, lợi dụng điều này, kẻ gian giả mạo ngân hàng để lừa người lao động với chiêu trò hết sức tinh vi.