iPhone sắp có ghi âm cuộc gọi

iPhone sắp có ghi âm cuộc gọi

Một ảnh chụp màn hình về iOS 14 lộ trên mạng cho thấy tính năng ghi âm cuộc gọi trên iPhone đang được thử nghiệm.